Sociaaleconomische positie van statushouders is merkbaar verbeterd

Het aantal statushouders met betaald werk is in 2022 toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Daarmee is ook hun sociaaleconomische positie merkbaar verbeterd. Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 45 procent medio 2022 een baan. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2023 van het Centraal […]

Strenger klimaatbeleid jaagt bedrijven niet weg

Strengere klimaatwetgeving doet bedrijven niet verhuizen naar het buitenland, blijkt uit een studie van het Nederlands Centraal Planbureau. De regels blijken bovendien de winst of productiviteit niet te schaden. Een veelgehoord argument tegen strenge klimaatregels voor de industrie is dat bedrijven zouden uitwijken naar landen met een laksere wetgeving. In dat geval verandert er eigenlijk […]

Statushouders sneller aan betaalde baan helpen zodat ze eerder kunnen integreren, het kán

Het kabinet wil dat statushouders, ofwel vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning, sneller aan het werk gaan dan nu het geval is. Gemeenten gaan daarom aan de slag met startbanen voor statushouders. Ook worden ze in een asielzoekerscentrum al gekoppeld aan potentiële werkgevers. Dit staat in een plan van aanpak dat minister Karien van Gennip van […]

Hoe de pandemie jobkansen creëert voor de Indiase jeugd

Covid-19 heeft in India ook positieve veranderingen teweeggebracht: coworking geraakte er tijdens de pandemie stevig ingeburgerd, en daar profiteren jongeren nu volop van. Een studie uit 2017 van de Confederatie van de Indiase industrie en WeWork sprak al van een enorm potentieel van coworking voor Indiase steden. Het land staat immers wereldwijd op de eerste […]

Herwaardering voor 55-plussers op de arbeidsmarkt

Het Nederlandse kabinet wil senioren een betere positie op de arbeidsmarkt verschaffen. Werkzoekende senioren moeten de kans krijgen hun vaardigheden te laten zien voordat ze ergens solliciteren. Dat is de kern van een proef, waarbij senioren gratis een competentietest kunnen doen voordat ze reageren op een vacature. Dit moet voorkomen dat werkgevers oudere werkzoekenden al […]

Laagopgeleiden en laaggeletterden perspectief bieden op gepast werk

Het Nederlandse kabinet heeft een regeling ‘Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden’(LLO) in het leven geroepen. De gedachte achter deze regeling is dat inwoners uit twee proefregio’s (Eindhoven en Twente), die nu nog weinig perspectief hebben, na een opleiding kunnen doorstromen naar werk of beter in staat zijn hun werk te behouden. Laagopgeleide en laaggeletterde inwoners maken […]

Werkgelegenheidsgraad in België op hoogste niveau sinds start metingen in 1983

In het derde kwartaal van 2022 is 72,1% van de 20-64-jarigen in België aan het werk, dit is het hoogste niveau sinds de start van de metingen in 1983. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). De werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen bereikt een recordhoogte en het aantal werkende […]

Goede werk- en woonomstandigheden voor arbeidsmigranten; kabinet neemt maatregelen

Het kabinet is van mening dat arbeidsmigranten in Nederland niet altijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat komt omdat zij in de praktijk tegen verschillende drempels aan lopen. Daarom neemt het kabinet maatregelen die ervoor moeten zorgen dat arbeidsmigranten onder goede werk- en woonomstandigheden kunnen werken. Een ervan is de verplichte certificering van […]

Een online ‘Leeroverzicht’ met meer dan 70.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Nederland beschikt sinds kort over een online platform ‘Leeroverzicht’ met meer dan 70.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. Het is het eerste onafhankelijke overzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies. Het is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, sociale […]