Nederlanders zijn weer meer gaan lezen; forse stijging via openbare bibliotheek

Nederlanders zijn in 2022 weer meer gaan lezen dan in de twee voorafgaande coronajaren. De openbare bibliotheken leenden 51 miljoen papieren boeken en fysieke luisterboeken uit aan de leden. Dat is een stijging van 34% ten opzichte van 2021. Na twee jaar daling is het aantal uitleningen weer enigszins hersteld. Lezers kochten vorig jaar 43 […]

Uitgelezen: Waarom we bang zijn. Brief aan Bram Vervliet.

Beste Bram, Verhuizen kan soms bevreemdende neveneffecten hebben.  Kan soms ongewilde neveneffecten hebben.  U verhuisde naar Borgerhout.  Plots voelde u zich onveilig.  Hiervoor had u geen verklaring.  Toch geen onmiddellijke verklaring.  Die kwam er wel na een tijdje.  U las een lokale krant.  U stelde vast hoe die krant u in een wereld bracht die […]

Dankzij dit boekje weet je wat er allemaal aan onze kust aanspoelt

De Provincie West-Vlaanderen heeft een nieuwe strandgids met de 100 meest voorkomende aanspoelsels aan onze kust. De pocketgids bevat heel wat informatie, foto’s en tekeningen over de meest voorkomende aanspoelsels op het strand. De gids bevat info over schelpen zoals Zaagje en Nonnetje of over het rugschild van de Zeekat. De gids telt 100 beschreven […]

Uitgelezen: Na de Bataclan. Brief aan Georges Salines en Azdyne Amimour.

Beste Azdyne, U bent een vader.  Van een zoon.  Van Samy.  Uw zoon was één van de terroristen die het vuur opende op de concertgangers in de Bataclan.  Na de aanslag zou men kunnen verwachten dat u zou zwijgen.  Dat hebt u niet gedaan.  U sprak.  Met Georges Salines.  U zocht toenadering.  Omdat u zelf […]

Uitgelezen: De meeste mensen deugen. Brief aan Rutger Bregman.

Beste Rutger, Alle goede dingen bestaan uit drie. Geen één zonder twee. Geen twee zonder drie. Zo werd het mij steeds weer verteld. Het werd mij zo vaak gezegd dat ik het ook ging geloven. Die woorden kwamen mij recent opnieuw voor de geest. Ik las Roest van Jakub Malecki. Dat eerste boek was goed. Ik las Nacht […]